Motorbibeln

Projekt Motorbibeln

Vad är det för något?
På årsmötet i början på mars 2002 togs ett beslut att vi ska vara med i ett projekt för att plocka fram en bibel med inriktning på motor. Självklart betyder det inte att man skriver om själva bibeln så att t.ex. Jesus föddes i en smörjgrop, kom in åkandes i Jerusalem på en HD eller att han dog i fronten på en bil.
Nej absolut inte! Skriften är inte omgjord eller på något sätt redigerad till något annat än vad som alltid stått skrivet. Guds ord är äkta och framförallt verkligt, även idag och för dig. Men för att nå människor som vanligt vis inte kanske skulle ta en bibel, så framställs denna bibel. Som person blir man intresserad av något som man själv tycker är kul eller intressant. Man kanske inte kan tänka sig att dela Guds-relationen med en ”vanlig” kristen, men när man upptäcker att det finns andra saker att dela med en kristen kan det bli intressant.

Denna bibel kan förena många människor i en Gudstro som leder till ett evigt liv, i tron genom Jesus Kristus Guds son, världens frälsare. För en av våra ambitioner som kristna bör ju vara att låta folk få veta om Jesus, sen är det deras ställningstagande som blir avgörande för dem. Att hjälpa människor till ett mer insikts-rikare beslut kan denna bibel vara ett redskap. Tanken är att ofrälsta ska få bibeln gratis om de är villiga att ha en. Frälsta betalar en liten summa för den.

Vad skiljer då denna bibel från en ”traditionell” bibel?

Utseendemässigt är det en ganska så annorlunda bibel, men lite av en vanlig bok. Vid skrivandets stund är inte utsidan bestämd, men säkerligen kommer det att vara någon bild på något motorfordon, väg eller något man associerar till motor. Ska en bibel se ut som en ”vanlig” bok då? Jag tycker att den ska bli och användas som en vanlig bok i dina händer, men betydligt oftare. Så varför inte? Innerhållsmässigt är det ett antal sidor i början och i slutet av bibeln som är avsatt till vittnesbörd, Statesments, klubbpresentation av motor klubbar och annonser från sponsorer. Dessa sidor kommer även att tryckas i färg. Men Guds ord, det centrala i detta projekt, är också i centrum på ”boken”. Tryckningen av bibeln kommer igång till hösten 2002, inget datum är satt. Den beräknas vara klar till våren 2003, precis lagom för att lanseras på alla träffar.

För att detta projekt ska bli vad Gud vill krävs det mycket jobb och engagemang av klubben. Ett sätt att få församlingar att förstå meningen med detta projekt, medför att jag kommer resa runt detta året för att om på något sätt förklara och låta detta ”landa” rätt hos dem. Jag skulle vara mycket tacksam om du ville hjälpa mig att besöka din församling. Förbön är en stor del i detta arbetet och även i det vill jag ha ditt stöd och dina tankar på projektet.

 

Bed för följande:

  • Att bibeln ska bli utifrån vad Gud vill med den.
  • Att människor som får den ska bli förvandlade genom ordet.
  • Människor som jobbar med framtagningen på något sätt.
  • Att Gud öppnar vägar för bibeln.
  • Att den ekonomiska finansieringen löser sig.
  • mm

Tacka för följande:

  • Frälsningen genom Jesu död på korset.
  • Under Gud redan gjort med projektet.
  • Människor som ställt sig till förfogande.
  • mm

Jo, en sak till va det ju. Känner du att du vill bidra med ekonomiskt stöd till bibeln tas det i mot med stor tacksamhet. Har du även kontakter med eventuella sponsorer, hör gärna av dig till mig. Pengar är nödvändigt för genomförandet och med ditt stöd blir det möjligt!
Sätt in pengar på kontonummer: Network Europe MotorBibeln PG 285793-6 (märk gåvan med ”motorbibeln”)

 

Har du frågor, tankar eller en församling jag kan få komma till, kontakta mig på:

Mail: moc.bulcrotomedutitta@nosseruts.saerdna

Tel: 070/81 81 383

 

Gud välsigne dig.

M.v.h. Sturesson